Konec dubna 2016, termín pro podání žádostí na dopravní automobily a stavby, rekonstrukce hasičských zbrojnic na HZS o vládní dotace na rok 2017 !!

Žadatelé, kteří jsou "pod čarou", náhradníci a mají zájem o realizaci akce i v roce 2017 musí podat znovu žádost do konce tohoto dubna na HZS. Budou jim připočítány body za neúspěch v roce 2016.

 

Nová vládní dotace 2016/2017

-          na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic max 50% až 4,5 mil.Kč

-          nákup nového dopravního automobilu (min 8 míst, max.3,5t) i JPO 5, max. 50% až 450 tis.Kč

 

Žádosti na rok 2016 je možné podávat do konce února, žádosti na rok 2017 do konce letošního dubna.

podrobnosti v odkazu ......

http://www.hzscr.cz/clanek/nova-dotace-pro-dobrovolne-hasice-odstartovana.aspx

Případné dotazy: osh.pribram@cmail.cz, mob. 721163652

 

Strukturální fondy EU - IROP Výzva č.19,

POUZE JSDHO kategorie II. a III. ORP Příbram!!!

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu mohou získat složky Integrovaného Záchranného systému.  http://www.dotacni.info/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 20.12.2017.

Příjemce podpory:

 • MV – generální ředitelství HZS ČR.
 • HZS krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).
 • MV – Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
 • Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace – 100 %.
 • Míra podpory pro kraje a obce – 90 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.