Kurzy v druhém pololetí jsou platné, přihlašujte se. kdo se přihlásil na jaře musí se přihlásit znovu !!

Plán odborné přípravy členů JSDHO okresu Příbram pro rok 2020


 

Jednotky PO odkaz na stránky HZS


 

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na:

https://www.izs-sck.cz/2020/pb/


Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram na rok 2020 AKTUALIZACE-30.7.2020
 

Kategorie JPO

Kurz

Termín konání

Termín zaslání přihlášky

Poznámka

Druhé pololetí

II, III, V

V8

(Pá)  18.9. - 8:00

11.9.

  Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

V8

(Pá)  18.9. - 13:00

11.9.

  Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

V8

(So)  26.9. - 8:00

18.9.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

V8

(So)  26.9. - 13:00

18.9.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III

VDN - T

(Pá) 25.9.

18.9.

Pro JSDHO předurčené k DN

II, III

VDN - P

(So) 3.10.

25.9.

Pro JSDHO předurčené k DN

V

S8

(Pá) 9.10. - 8:00

2.10.

Kapacita kurzu 70 osob

V

S8

Pá) 9.10. - 13:00

2.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V*

S16

(Pá-So) 16. - 17.10. - 8:00

19.10.

* JPO V s CAS nebo AS

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V*

S16

(Pá-So) 16. - 17.10. - 13:00

19.10.

* JPO V s CAS nebo AS

Kapacita kurzu 70 osob

II, III

NDT

(Pá-So) 6. - 7.11.

30.10.

Kapacita kurzu 20 osob
 
 

Místo konání kurzu je v zasedací místnosti stanice HZS Příbram, ul. Školní 70, Příbram VIII. Případné změny  termínu, místa nebo času budou oznámeny přihlášeným jednotkám neprodleně. Minimum přihlášených pro konání kurzu je 10 osob. Místo konání kurzu VND-P bude dodatečně upřesněno velitelům jednotek prostřednictvím e-mailu.

 

JPO JPO II, III – jednotky s územní působností

V – jednotky s místní působností nedisponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou v celoročním provozu

V*– jednotky s místní působností disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou v celoročním provozu

V8- odborná příprava k prodloužení způsobilosti velitele JSDHO

S8 - odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojníka v JSDHO bez cisterny nebo automobilové stříkačky

S16 - odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojníka v JSDHO disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou

NDT- základní kurz nositele dýchací techniky

VZOHV-T  OP pro jednotky předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel teoretická část (taktika zásahu, konstrukce vozidel, první pomoc, speciální technika)

VZOHV-P  OP pro jednotky předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel  praktická část
 

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na:

https://www.izs-sck.cz/2020/pb/
 

Zpracoval: mjr. Bc. Pavel Maňas (tel.: 950 831 160, e-mail: pavel.manas@sck.izscr.cz)
 

Odkazy pro vzdělávání členů jednotek:
 

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany.aspx

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

http://metodika.cahd.cz/