Plán odborné přípravy členů JSDHO okresu Příbram pro rok 2018 

 

 

 

 

2017

Základní školení pro velitele a strojníky JPO V  proběhnou v Petrovicích.

 

Velitelé kurz V40:  13 - 15.10.2017 sál restaurace Modrá Hvězda

Strojníci kurz S16: 14 - 15.10.2017 sál Obecní dům

Materiály:

Přihláška, Osnovy velitelé V40, Osnovy strojníci S16, Kurz velitelé, Kurz strojníci, Mapa Obecní dům

 

 

Plán odborné přípravy členů JSDH okresu Příbram pro rok 2017

 

- přihláška do kurzů 2017 zde

 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 20.12.2013 základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 27.1.2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů JSDHO a SDH podniků

 

Tabulka potřebného počtu školení a hodin  pro " základní " a " cyklickou " odbornou přípravu členů JSDHO dle pokynu GŘ HZS

Čl. 4

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti

(1) Velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo

v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami určené části kurzu

V-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev

a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni

velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let

od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti

v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev

a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné

přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení

o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení

platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti

osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav

v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti

osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti

v rozsahu dle písmene a).

12) § 34 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 3/2014 Strana 4

(2) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo

v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části

kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek

SDH obcí“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH

obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od

prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků

jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(3) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které

disponují CAS nebo AS

a ) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou;

absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH

podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH

obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení

nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků

jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

(4) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které

nedisponují CAS nebo AS

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou;

absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek

SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání

osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8

strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

 

2016

Kurzy pro zájemce o základní školení kteří se přihlásili na OSH proběhnou e- learningovou formou:

Strojníci S40E 16.9.-18.9.2016 v Solenicích úspěšně ukončilo 23 strojníků

Strojníci S16  23 -24.4.2016 Smolotely - 43 přihlášených - zahájení 23.4.2016 od 9:00 hod Penzion Smoletel

Velitelé V40 6 - 8.5. 2016 Petrovice      - 32 přihlášených 

Další možnost získat základní školení v naší oblasti je Školící a výcvikové zařízení HZS ve Zbirohu kurzy 2016, termíny 2. pololetí 2016     

HZS územní odbor Příbram vydal Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram pro výcvikový rok 2016

- Přihláška na kurz organizovaný HZS Příbram

 

Výcvikový rok 2016 témata školení