Letní soustředění MH z Bohostic a Zalužan

Mládež 22.září 2017

Zalužany/Bohostice- Louňovice pod Blaníkem

24.8. 2017 Nastalo tak dlouho očekávané ráno. Po noci, kdy se všichni vyspali do růžova, jsme se

všichni členové kolektivu mladých hasičů z Bohostic a ze Zalužan, sešli každý u hasičáren ve svých vesnicích.

Všichni plní energie a prvopočátečních radostí s vědomím, že se svými nejlepšími kamarády stráví společných

10 dní na našem velkém hasičském soustředění. Naložili jsme do aut naše zavazadla, hasičské věci a sami sebe a

vyrazili jsme do míst nám neznámých.

Hodina jízdy uběhla rychle a my všichni jsme stáli ve velkém areálu, kde budoucích 10 dní budeme

trávit. Vedoucí zařídili všechny potřebné věci k našemu pobytu. Proběhlo nějaké to fotografování a dojemné

loučení s rodiči, kteří nám pomáhali s odvozem.

Naše první ubytování bylo ve dvou velkých zděných budovách. Rozděleni do pokojů bylo rychlé, a

proto jsme se následně snažili vynosit všechny hasičské věci z parkoviště k budovám.

První nástup proběhl v duchu rozdělení týmů, rozdělení barev a instrukcí, jak se máme chovat a jak

daleko se sami můžeme vzdalovat. U většiny dětí byl v břiše zaznamenán hlad a to znamenalo jediné. Oběd.

První vstup do jídelny byl velice důležitý, protože si každý chtěl „urvat“ to nejlepší místo, kde bude sedět do

konce našeho pobytu. Dorostenci utržili ty nejlepší místa vzadu a nakonec se zdálo, že jsou všichni spokojení.

Ten stejný večer jsme byli kolektivně odvedeni na nedalekou louku, kde na nás čekalo seznámení s naší

celotáborovou hrou Alvarez. Kdysi dávno hledal jistý Alvarez poklad, ale nepodařilo se mu ho dosáhnout. Každý

tým měl za úkol snažit se co nejvíc, aby jistý poklad získal a zachránil čest ducha Alvareze. Večer ještě proběhl

nástup, kde jsme předvedli naše vlajky a názvy našich týmů.

Pak většina dní měla stejnou konstrukci. Ráno se všichni sešli na rozcvičce, která byla důležitá,

vzhledem k tomu, že po snídani jsme měli dopolední program zaměřený výhradně na hasičskou činnost. Ať to

byly uzle, požární útoky, střelba ze vzduchovek, zdravovědu či topografické značky. Na dopolední program jsme

byli rozděleni dle hasičských kategorií. Mladší, starší a dorost. Odpoledne probíhala celotáborová hra a večer

jsme měli volný program.

Čas rychle utíkal a my se v sobotu přestěhovali ze zděných chat do chatek zhruba po deseti lidech

v tom samém areálu, kde bylo větší soukromí a byla tu lepší šance běhat požární útoky.

Dorostenci měli mezitím i svojí větší bojovku, kdy se díky vedoucím dostali na noční prohlídku zámku

Konopiště. Následně spali pod širákem a čas spolu si náležitě užili a ještě víc se dohromady sblížili.

Za celý pobyt v Louňovicích každý tým sbíral body jak v hasičině, celotáborové hře, ale i v úklidu. Za

každou věc nebo disciplínu, která se někomu náležitě povedla dostal každý korálek. Každý korálek měl svou

hodnotu, a proto byl každý rád, když měl další korálek do své sbírky.

Body se sčítaly a sčítaly a my se uchýlili k předposlednímu dni našeho soustředění. Předposlední den

patřil hlavně ukončení celotáborové hry. Už jsme nevybíhali do přírody, ale dohromady jsme se odebrali

k poslednímu a rozhodujícímu úkolu. Všechny týmy bojovaly statečně, ale bohužel obstál jen jeden tým, který

po dalším krátkém přesunu musel i svůj poklad najít.

Poslední páteční den byl, už jenom díky ošklivému počasí ve znamení odpočinku, uklízení a balení se

domů. Také proběhlo závěrečné vyhlášení, kde se předali ceny pro vítěze, ale i pro poražené. Každý tým dostal

svůj dort a nějaké věcné ceny.

Sobotní ráno bylo časem odjezdu. Všichni jsme se rozloučili a vydali se směr svým domovům.

Děkujeme všem, kteří se na hasičském soustředění 2017 podíleli. Bylo to krásně strávených 10 dní!

Eliška Fremrová SDH ZalužanyFotogalerie