Memorandum dobrovolných a profesionálních hasičů

Aktuality 26.února 2020

Ve čtvrtek 20. února 2020, se sešli na jednání zástupci spolků a sboru zastřešujících téměř 400.000 dobrovolných a profesionálních hasičů v celé České republice, aby společně projednali další formy vzájemné podpory společných zájmů. Výsledkem našeho setkání bylo podepsané memorandum o dalším prohloubení spolupráce hasičů v České republice. Memorandum podepsali generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba, za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starosta Jan Slámečka, za Českou hasičskou jednotu prezident Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., a za Moravskou hasičskou jednotu její prezident Zdeněk Milan. Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti ještě více vzájemně spolupracovat, například při přípravě rekodifikace zákona o požární ochraně jako společné právní úpravy, která bude zastřešovat jak profesionální tak dobrovolné hasiče.

Text: Rudolf Kramář 

Článek na webu HZS: https://www.hzscr.cz/fotogalerie/memorandum-dobrovolnych-a-profesionalnich-hasicu.aspx

Článek na webu dh.cz: https://www.dh.cz/index.php/aktuality/999-hasici-tahnou-za-jeden-provaz