Hlavní náplní sdružení hasičů je získávání nových členů a jejich příprava pro práci v jednotkách SDH. V našem okrese pracuje v kolektivech mládeže více než 800 dětí a dorostenců. Kolektivy mládeže vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí. Hasičská mládež je rozdělena do kategorií podle věku, tedy přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenky a dorostenci.

V kategorii Přípravka pracujeme s dětmi už od 3 do 6 let věku

Uzávěrka oznámení PŘESTUPU  je 31. 3. příslušného ročníku. Na adresu ÚORM SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, případně na e-mail pepa.orgonik@dh.cz

 

                                         Požární ochrana očima dětí a mládeže ročník 2018