Okresní setkání přípravek 2019

Mládež 17.června 2019

Hasičské přípravky se utkaly v Kosově Hoře
 
Dne 9. června se do Kosovy Hory sjeli ti nejmenší hasiči, tzv. hasičská přípravka, tedy děti od 3 do 6 let. 11 družstev bojovalo ve čtyřech disciplínách: štafeta požárních trojic, štafeta CTIF, štafeta 3 x 50 m a útok se džberovou stříkačkou. Družstva jsou složena ze 3 dětí a vedoucího, který jim v některých disciplínách pomáhá, je tedy právoplatným „běžcem“ minihasičů…
Práce s malými dětmi není nikdy jednoduchá a naučit je tolik disciplín je opravdový UM. Všem vedoucím, kteří se na vzdělávání v hasičských disciplínách takto malých dětí podílejí, patří velký obdiv a poděkování.
V letošním roce se v kategorii přípravek běhal i závod požárnické všestrannosti. U obou závodů
jde především o to, aby se děti nebály a šly soutěžit. Je hezké pozorovat jejich obrovskou radost, když všechno „udělají“ správně.
Každá soutěž má i svého vítěze…, nicméně v této kategorii jsou vítězi všechny děti už jen za to, že to zvládly. Za organizaci a poskytnutí prostor děkujeme SDH Kosova Hora.
 
Za OORM Příbram Mgr. Klára Bambasová


Fotogalerie