Pálení čarodějnic zachránil déšť

Aktuality 30.dubna 2019

Pálení čarodějnic – oslava a rizika požáru

29. dubna 2019
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu dne 27. dubna 2019 pozbyla platnosti, a tak se přestalo uplatňovat nařízení Středočeského kraje, které výrazně omezuje spalování látek přírodního charakteru. Tudíž je nyní možné tyto látky spalovat a oslavit pálením oblíbenou Filipojakubskou noc nebo též příchod jara.