Rejstřík skutečných majitelů

Aktuality 7.února 2019

Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé (1) právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé (2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

 

Informace SHČMS k provádění zápisů do tohoto rejstříku

 Zveřejněno: 3. únor 2019

 Z důvodu stále většího množství dotazů ohledně povinnosti zápisu do tzv. “informačního systému skutečných majitelů” Vám zasíláme následující informaci. Povinnost zápisu do tohoto informačního systému, který spravují rejstříkové soudy a tato evidence je neveřejná, mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, a to do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tedy i spolkového) mají tuto povinnost nejpozději do 1. ledna 2021.

Celá tato problematika byla také předmětem jednání na Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Na doporučení RV NNO má Ministerstvo spravedlnosti připravit novelu nařízení, kterou by měly být spolky (jako neziskové organizace) od této povinnosti osvobozeny, nebo by se data do daného rejstříku překlopila automaticky. 

Doporučujeme proto zatím tyto zápisy neprovádět a vyčkat na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti.

Jakékoli nové informace Vám budeme postupně sdělovat