Vzorové propozice pro požární sport 2019

Aktuality 29.března 2019

Ústřední odborná rada hasičských soutěží vydává vzorové propozice pro postupová kola soutěží v požárním sportu, které byl schváleny na VV SH ČMS dne 21. března 2019.

 

- věnujte pozornost příloze č.1 Účast v hasičských soutěžích odst. 2. Přestupy

"Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH, 7 je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem.

Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH."

Vzorovové propozice PS 2019