Závěrečné kolo hry Plamen 26.5.2018 v Hřiměždicích

Aktuality 30.května 2018

Hru Plamen ovládl Kojetín…

Stejně tak jako začíná školní rok, vrhají se do soutěží mladí hasiči ve hře Plamen. Během školního – hasičského roku absolvují 4 části, ve kterých se utkají družstva z celého okresu Příbram, některá od sebe dělí desítky kilometrů. Na jednom konci najdeme Rožmitál pod Třemšínem a Březnici, na druhém konci to jsou třeba Petrovice či Kojetín.

V letošním ročníku se do hry Plamen zapojilo neuvěřitelných 47 družstev ve dvou kategoriích – mladší (děti do 11 let, celkem 25 družstev) a starší (děti do 15 let, celkem 22 družstev). Všechna družstva bojují, co to jde. Každému vyhovuje více jiná disciplína. Ale určitě se všichni shodnou, že se nejvíce těší na tu poslední část, kde se utkají v „královské disciplíně“ hasičů, a to požárním útoku.

Právě 26. května 2018 se kromě útoků CTIF konaly na hřišti v Hřiměždicích požární útoky. Je to disciplína, která vždy rozhodne a kolikrát i zamíchá průběžnými pořadími… Ke krásnému a pohodovému dni přispělo i nádherné počasí, což je jedině dobře. Vždyť se „běhá s vodou“.

Již od první soutěže z podzimní části se na přední příčce drželi starší mladí hasiči z Kojetína. Dá se říci, že jediným zaváháním byla štafeta dvojic, ve které skončili na 4. místě. Po sedmi disciplínách jim právem náleží 1. místo a s tím spojený postup do krajského kola, které proběhne od 15. do 17. 6. 2018 ve Vlašimi.

V mladší kategorii nebylo vše úplně jasné. Zde se o první posty praly dva sbory. Nakonec rozhodl zmiňovaný požární útok a na prvním místě v kategorii mladších stanul také Kojetín. Jak bylo řečeno při vyhlašování výsledků, prostě dvojnásobná radost. Mladší kategorie není postupová, nicméně radost to Kojetínským určitě udělalo.

Přejeme jim, aby se jim dařilo co nejvíce, aby bojovali ze všech sil a domu do Kojetína přivezli také nějaký ten cenný kov!

Tuto soutěž ještě obohatili opravdu malí hasiči z Podlesí (děti do 6 let), kteří předvedli záchranu kočičky, pomohli zachránit osobu (medvěda) z hořícího domu, kterému dali první pomoc, a dům také uhasili.

Závěrem bychom chtěli poděkovat SDH Hřiměždice za pořádání poslední soutěže – jmenovitě Marušce Junkové. Samozřejmě že poděkování patří všem, kteří se jakkoli na soutěžích podílejí. Nejen radě mládeže, ale všem sborům, jež se zhostily některých částí, vedoucím družstev, rozhodčím, ale především dětem, které, jak se zdá, mají o „hasičinu“ čím dál tím větší zájem. Snad budou i v budoucnosti ctít hasičské motto: „Bližnímu ku pomoci, sobě ku radosti!“

Za OORM Příbram Klára Bambasová

Zvláštní poděkování patří Městu Příbram a panu starostovi ing. Jindřichovi Vařekovi, za podporu letošního ročníku hry Plamen.

Děkujeme

 

Foto zde:

https://sdh-zaluzany.rajce.idnes.cz/Zaverecne_kolo_hry_Plamen-Hrimezdice_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Video Příbramské zpravodajství Fonka TV cca od 11:20 min:

https://www.youtube.com/watch?v=WvWGGGuSEME

 

 

 Fotogalerie