Aktualizace školení členů JSDHO 6.10.2021

Publikováno: 06.10.2021

S pověřením ředitele územního odboru Příbram plk. Ing. Tomáše Horváta Ph.D., vás informuji o změnách termínu nebo navýšení kapacity kurzu, které jsou zvýrazněny tučně, pro členy JPO II, III a V v naší územní působnosti o níže uvedené skutečnosti.

AKTUALIZACE 6. 10. 2021

Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram na rok 2021

 

Kategorie JPO

Kurz

Termín konání

Termín přihlášení

do

Poznámka

Druhé pololetí

II, III, V

V8

(Pá) 8.10.

7.10.

 Kapacita kurzu 120 osob

II, III a V

S16 – 1.část

(So) 16.10.

8.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S16 – 2.část

(So) 23.10.*

20.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S8

(So) 23.10.*

20.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

NDT 16

(Pá-So) 12. - 13.11.

5.11.

Kapacita kurzu 20 osob

 

*Proběhne formou odborné přípravy- dálková doprava vody pomocí PPS 12- Chotilsko.

Prezenční kurzy začínají vždy v 8:00 hod. Místo konání je v zasedací místnost stanice HZS Příbram, ul. Školní 70, Příbram. Případné změny termínu, místa nebo času případně formu kurzu z důvodu aktuální situace spojené s COVID-19 budou oznámeny přihlášeným jednotkám neprodleně. Minimum přihlášených pro konání kurzu je 10 osob.

V8 OZ prodloužení: e - learning odborná příprava určena jen k prodloužení odborné způsobilosti velitele (VJ, VD) v JSDHO (rok získání osvědčení 2016)

V8 – prezenční odborná příprava je určena přednostně pro velitele JSDHO, kteří se potřebují účast v daném roce (všichni vyjma roku získání osvědčení 2016)

S8 a S16 OZ prodloužení: e - learning odborná příprava určena k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO (bez i s CAS) (rok získání osvědčení 2016)

S8 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO bez cisterny nebo automobilové stříkačky (rok získání osvědčení 2016)

S16 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou (rok získání osvědčení 2016)

NDT 16 - základní kurz pro nositele dýchací techniky určené pro JSDHO

 

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na:

https://www.izs-sck.cz/2021/pb/

 Zpracoval: mjr. Bc. Pavel Maňas, tel.: 950 831 160, e-mail: pavel.manas@sck.izscr.cz

 Při vstupu do budovy se prosím prokažte systémem O-T-N a dodržujte platná protiepidemická opatření.

OČKOVÁNÍ-14 dní po plném očkování dle očkovací látky

TEST-PCR (7 dní) nebo antigenní (3dny) - SAMOTEST NEUZNÁVÁME

NEMOC-do 180 dní od prokázaní nemoci

 Kurzy budou probíhat za mimořádných epidemiologických podmínek:

Ve vnitřních prostorech je nutné mít nasazenou ochranu úst a nosu, respirátor/rouška, po celou dobu.

Dále bude kladen důraz na větrání v učebnách při častějších přestávkách bez využití svačiny nebo kávy.

Prosím informujte níže uvedené přihlášené, viz příloha.

 


Fotogalerie