Dobrovolní hasiči okresu si zvolil vedení na další období

Publikováno: 25.09.2020

Volby proběhly na Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů OSH Příbram, které proběhlo v rouškách a za přísných hygienických opatření dne 19. září 2020 v estrádním sále kulturního domu v Příbrami. Jednání se zúčastnilo 67,6%, 146 ze 216 pozvaných delegátů, jednání bylo tedy usnášeníschopné od samého začátku. Okresní sdružení hasičů Příbram má 29 okrsků, 193 sborů dobrovolných hasičů, 9941 členů, z nichž je 2173 žen a 1150 mladých hasičů do 18 let.

Po zvolení předsednictva a pracovních komisí byl schválen upravený program jednání, volební a jednací řád. Po zprávě starosty okresního sdružení Bc. Václav Jankovského, který zhodnotil činnost OSH za uplynulé období vystoupil se svou zprávou také předseda okresní kontrolní a revizní rady Ing. Josef Beran. Následovaly volba starosty, 3 náměstků a 3 členů výkonného výboru. Zvolena byla také okresní kontrolní rada a její předseda. Zároveň byli zvoleni delegáti na jednání SD OSH a delegáti na 6. sjezd SH ČMS, který by se měl uskutečnit v prosinci v Brně. Shromáždění také navrhlo své kandidáty do vyšších funkcí v SH ČMS a do ústředních odborných rad. Starostou okresního sdružení Příbram se opět stal Bc. Václav Jankovský ze sboru dobrovolných hasičů Kojetín.

Mezi dobrovolné hasiče okresu Příbram zavítala Ing. Monika Němečková náměstkyně starosty SH ČMS, Oldřich Lacina starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, plk. Ing. Tomáš Horvát Ph.D. ředitel Územního odboru Příbram HZS ČR a také senátor Ing. Jiří Burian. Všichni poděkovali dobrovolným hasičům za jejich obětavou činnost pro společnost a popřáli hodně sil a úspěchů do dalšího období.

Na závěr bylo jednomyslně přijato usnesení z toho shromáždění, byly vytyčeny cíle činnosti ve smyslu stanov našeho sdružení a nezbývá, než popřát staronovému starostovi a celému vedení OSH, aby se mu dařilo tyto plány realizovat.

 

Volby 19.září 2020  OSH 2020 - 2025

Starosta

SDH

okrsek

počet hlasů

Bc. Václav Jankovský

Kojetín

17

113

Martin Velas

Březové Hory

1

28

       

Náměstek starosty

SDH

okrsek

počet hlasů

Ilona Housková

Malá Hraštice

22

117

František Polák

Rožmitál pod Třemšínem

9

116

Milan Spilka

Radětice

4

89

Štěpán Šikýř

Drásov

25

46

Petr Kašpar

Buková u Věšína

9

28

       

Člen výkonného výboru

 

okrsek

počet hlasů

Šárka Jankovská

Kojetín

17

114

Jiří Blajer, Dis.

Březové Hory

9

93

Pavel Lachout

Líchovy

20

82

Václav Černý

Dubno

1

69

Stanislav Vokurka

Pičín

27

59

       

Předseda okresní kontrolní a revizní rady

 

 

počet hlasů

Ing. Josef Beran

Velká Lečice

22

146

       

Členové okresní kontrolní a revizní rady

 

 

počet hlasů

Mezera Josef

Pičín

27

146

Veselý Jan

Nová Ves pod Pleší

22

146

Ing. Zdeněk Miloslav

Nechvalice

28

146

 

 


Fotogalerie