Meziokrsková soutěž pro okrsky OSH Příbram za rok 2019.

 

Přihlásit do soutěže se mohou okrsky do konce února 2020, tak že na do kanceláře OSH zašlou vyplněné Vyhodnocení meziokrskové soutěže pro rok 2019 dle přílohy. Následně proběhne kontrola došlé dokumentace a vyhodnocení jednotlivými odbornými radami a s výsledkem bude starosta seznámen na Shromáždění delegátů SDH. Samotné vyhodnocení se předpokládá na podzimním Shromáždění představitelů SDH 2020.

 

Kritéria meziokrskové soutěže

Vyhodnocení meziokrskové soutěže pro rok 2019