Hlavní náplní sdružení hasičů je získávání nových členů a jejich příprava pro práci v jednotkách SDH. V našem okrese pracuje v kolektivech mládeže více než 800 dětí a dorostenců. Kolektivy mládeže vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí. Hasičská mládež je rozdělena do kategorií podle věku, tedy přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenky a dorostenci.

V kategorii Přípravka pracujeme s dětmi už od 3 do 6 let věku

 

.. zdroj dh.cz, ORM Příbram vydala upravenou tabulku viz Pozvánka na 2. část hry Plamen...

Uzávěrka oznámení PŘESTUPU  je 31. 3. příslušného ročníku. Na adresu ÚORM SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, případně na e-mail pepa.orgonik@dh.cz