Členové sdružení, ale také ti co sdružení pomáhají, nebo vykonali vyjímečný čin, mají možnost být oceněni za svou obětavou práci a to v několika rovinách. Pravidla udělování těchto ocenění jsou uvedena ve  " Statutu ".

Podrobné informace najdete také v podsekci návody, kde je vše graficky znázorněno.

 

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

Doplněk Statutu četstných vyznamenání a titulů SH ČMS ze dne 20.4.2018

 

Každému udělení jakého koli ocenění předchází schválení, které probíhá na různých úrovních organizačních složek sdružení. Každému schválení musí předcházet návrh na udělení vyznamenání, který je třeba řádně vyplnit a včas s dostatečným předstihem odeslat. Tak, aby mohl být celý proces úspěšně završen před plánovaným předáním ocenění.

Prezentace - Statut četstných vyznamenání a titulů SH ČMS ke stažení zde.

Nový návrh na udělení vyznamenání ke stažení zde.

- jak tento dokument správně vyplnit najdete v návodech

 

Návrh na udělení medaile nebo stužky za věrnost