Materiály pro VVH SDH 2022/2023

 
Termíny :
do 31.1.2023  zaplatit odvod členských příspěvků, dospělí 150.-Kč a děti do 18 let 100.- Kč
příspěvky prosíme platit zejména převodem na účet 2300880467/2010 FIO Banka, do zprávy pro příjemce například 10 x 150Kč a 2 x 100 Kč, variabilní symbol vaše IČO a do poznámky SDH Kojetín, ale né Sbor dobrovolných hasičů Kojetín - to se tam nevejde ????
do 31.1.2023  odevzdat Hlášení o činnosti za rok 2022, vyplnit v programu www.evidencesdh.cz
do 31.1.2023  odevzdat Zprávu o VVH
do 31.1.2023  odevzdat na OSH Registrační list kolektivu mladých hasičů
do 31.1.2023  odevzdat na OSH Registrační list sportovního oddílu SDH,
Registrační list sportovního oddílu je seskupení registrovaných sportovců v hasičském sportu (požární sport a klasické disciplíny CTIF), kteří jsou zapsáni v centrální evidenci.

Registrační list tedy vyplní každý sbor, který má v centrální evidenci min. 1 sportovce, včetně dětí

do 31.1.2023 provést registraci oddílu, SDH do rejstříku sportu na www.rejstriksportu.cz, provedou všechna SDH, která sportují, budou sportovat ( stačí i účast 1.družstva na okrskové, nebo pohárové soutěži ), jinak nebudou vaši závodníci pojištěni

do 31.1.2023  odevzdat požadavky na školení a přezkoušení členů jednotek a funkcionářů sborů v roce 2023
 - dokumenty podepsané a orazítkované stačí zaslat elektronicky na e-mail: osh.pribram@cmail.cz
 
 

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně elánu do další práce, ať Vás práce pro hasiče dál baví a ať se ze zásahů vracejí všichni vaši hasiči živí a zdraví !

Sbírka pro zesnulého dobrovolného hasiče Ing. Jana Dvořáka

https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1946-sbirka-pro-zesnule-hasice-ing-jana-dvoraka
 
Přílohy:
Zabezpečení VVH SDH a okrsků
Novoročenka
Registrační list kolektivu mladých hasičů
Registrační list sportovního oddílu
Směrnice sportovních oddílu 2022
Rejstřík sportu - komentář k manuálu NSA
Zpráva o VVH SDH za rok 2022
Hlášení o činnosti SDH za rok 2022
Komentář k vyplnění hlášení o činnosti 2022
Metodický pokyn skupiny dobrovolníků OO
Aktivace datové schránky - manuál
Základní obsluha datavé schránky - manuál
Sbírka na zemřelého dobrovolného hasiče
Usnesení z VVH okrsku
Zpráva o VVH okrsku