Složení rady na období 2015 – 2020

Kykal Ladislav  vedoucí rady

tel. 724286013

SDH Malá Hraštice

Beran František

SDH Radětice

Ing. Hašek Jan

ÚO HZS Příbram

Kodet Daniel

SDH Nová Ves pod Pleší

Šimonovský Jiří

SDH Višňová

Žižka František

SDH Milín

Milan Spilka    SDH Radětice - doplněn

Mgr. Kristýna Vojtíšková - HZS ÚO Příbram

 

Plán práce odborné rady prevence OSH Příbram na rok 2020

 

Zápis z jednání ORP ze dne 04.03.2020

 

 

Náplň činnosti Odborné rady PREVENCE v působnosti OSH

STATUT ODBORNÝCH RAD

Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. října 2014 a upravuje činnost odborných rad.


 

Náplň činnosti Odborné rady PREVENCE v působnosti OSH:

  • na základě jednotné metodiky organizuje přípravu odbornosti SH ČMS a provádí zkoušky odbornosti v oblasti požární prevence členů SH ČMS, popřípadě i dalších osob,
  • organizuje a provádí případně i jiné odborné vzdělávání v oblasti PO,
  • organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá v jejich organizaci okrskům a SDH,
  • podle metodického pokynu soutěže „Požární ochrana očima dětí“ organizuje základní okresní kola a provádí vyhodnocení okresního (oblastního) kola této soutěže,
  • připravuje a organizuje porady referentů prevence a výchovné činnosti okrsků a SDH přičemž spolupracuje s krajskou OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými územními odbory HZS i s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti PO.
  • Podrobně na: https://www.dh.cz/images/dokumenty/vnitroorganizacni/Statut_odbornych_rad_2016.pdf

Ochrana obyvatel - Informace občanům pro případ ohrožení

2017

Plán práce ORP OSH Příbram na rok 2017

2016

Plán práce ORP OSH Příbram na rok 2016