Složení rady na období 2020 – 2025

ing. Roman Zahradnický  vedoucí rady

tel. 602321149

SDH Stěžov

Mgr. Kristýna Vojtíšková 

HZS ÚO Příbram

Beran František

SDH Radětice

Doležal David

SDH Občov

Procházka Václav

SDH Dolní Hbity

Bc. Šimonovský Jiří

SDH Višňová

Stibor Martin

SDH Kojetín

Milan Spilka

SDH Radětice

Žižka František

SDH Milín

 

Kalendář odborné rady prevence OSH Příbram 2024

 

Zápis z jednání 27.03.2024

2023

Zápis z jednání 22.11.2023

Zápis z jednání 06.09.2023

Zápis z jednání 07.06.2023

Zápis z jednání 15.03.2023

Zápis z jednání 25.01.2023

2022

Zápis z jednání ORP 23.11.2022

Zápis z jednání ORP 26.01.2022

2021

Zápis z jednání ORP 18.11.2021

Zápis z jednání ORP  15.09.2021

 

Náplň činnosti Odborné rady PREVENCE v působnosti OSH

STATUT ODBORNÝCH RAD

Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. října 2014 a upravuje činnost odborných rad.

Náplň činnosti Odborné rady PREVENCE v působnosti OSH:

  • na základě jednotné metodiky organizuje přípravu odbornosti SH ČMS a provádí zkoušky odbornosti v oblasti požární prevence členů SH ČMS, popřípadě i dalších osob,
  • organizuje a provádí případně i jiné odborné vzdělávání v oblasti PO,
  • organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá v jejich organizaci okrskům a SDH,
  • podle metodického pokynu soutěže „Požární ochrana očima dětí“ organizuje základní okresní kola a provádí vyhodnocení okresního (oblastního) kola této soutěže,
  • připravuje a organizuje porady referentů prevence a výchovné činnosti okrsků a SDH přičemž spolupracuje s krajskou OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými územními odbory HZS i s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti PO.
  • Podrobně na: https://www.dh.cz/images/dokumenty/vnitroorganizacni/Statut_odbornych_rad_2017.pdf