Propozice pro základní kola (okrsková) OSH Příbram 2024

Přihláška do soutěže v PS

Startovní listina okrskové soutěže

Časový záznamník 

 

Pořadová příprava - záznam

Pořadová příprava vyhodnocení - tabulka

 

Schválené přestupy ústředím SH ČMS pro rok 2023

Prvotní záznam o úrazu

 

Propozice pro základní kola OSH Příbram 2022

Směrnice SH ČMS PS 2012

Pravidla požárního sportu GŘ HZS 2018

Technická příloha pravidel PS 

 

2019

Ústřední odborná rada hasičských soutěží vydává vzorové propozice pro postupová kola soutěží v požárním sportu, které byl schváleny na VV SH ČMS dne 21. března 2019.

- věnujte pozornost příloze č.1 Účast v hasičských soutěžích odst. 2. Přestupy

"Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH, 7 je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem.

Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH."

Vzorové propozice v požárním sportu 2019

 

2018

Vzorové propozice pro soutěže v PS 2018 -  změny, stáhnout ve wordu

Propozice postupových soutěží v PS OSH Příbram 2018


 

Dodatek k SHS 2016 - nástavec a snížení překážky na 70 cm pro ženy

Dodatek k SHS 2015 - přetlakový ventil a jednotná stříkačka

Dodatek k SHS 2014 - pojištění a počet pokusů