Schválené přestupy ústředím SH ČMS pro rok 2022

 

Startovní listina okrskové soutěže

/img/Pozarni sport/Startovn listina.pdf

Pořadová příprava - okrsek, tabulka

Časový záznamník 

Přihláška do soutěže v PS

 

Propozice pro základní kola OSH Příbram 2022

 

Směrnice SH ČMS PS 2012

Pravidla požárního sportu GŘ HZS 2018

Technická příloha pravidel PS 

Prvotní záznam o úrazu

 

2019

Ústřední odborná rada hasičských soutěží vydává vzorové propozice pro postupová kola soutěží v požárním sportu, které byl schváleny na VV SH ČMS dne 21. března 2019.

- věnujte pozornost příloze č.1 Účast v hasičských soutěžích odst. 2. Přestupy

"Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH, 7 je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem.

Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH."

Vzorové propozice v požárním sportu 2019

 

2018

Vzorové propozice pro soutěže v PS 2018 -  změny, stáhnout ve wordu

Propozice postupových soutěží v PS OSH Příbram 2018


 

Dodatek k SHS 2016 - nástavec a snížení překážky na 70 cm pro ženy

Dodatek k SHS 2015 - přetlakový ventil a jednotná stříkačka

Dodatek k SHS 2014 - pojištění a počet pokusů