Jednotky PO odkaz na stránky HZS

 

Oznámení ředitele HZS ÍO Příbram

Oznamuji Vám, že dne 14. 2. 2023 byl vydán ve sbírce organizačních opatření ředitele územního odboru Příbram HZS Středočeského kraje plán odborné přípravy (dále jen „OP“) jednotek SDH obcí okresu Příbram pro letošní rok.

Z plánu vyplývá, že organizujeme kurzy velitelů a strojníků k prodloužení odborné způsobilosti a dále specializační kurzy pro nositele dýchací techniky a předurčené jednotky pro dopravní nehody nasazované k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. V neposlední řadě bych Vás rád požádal o zvýšenou pozornost u nového kurzu, a to na kurz ZDR, je to druh odborné přípravy pro JSDHO vybavených automatizovaným externím defibrilátorem neboli AED. Dle naší databáze jsou to jednotky: Březnice, Čenkov, Klučenice, Kosova Hora, Kozárovice, Nové Dvory – Krámy, Obecnice, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlčany, Sedlec – Prčice, Solenice a Zalužany. Z těchto jednotek vyberte a přihlaste dva členy na kurz ZDR.

Zdůrazňuji, že nezbytným předpokladem pro přijetí Vašich členů JSDHO do jednotlivých kurzů v konkrétních termínech je přihlášení žadatelů pomocí webové aplikace na https://pribram.hskpb.cz/op/, Vámi nebo Vámi pověřenou osobou. Dříve používané přihlášky formou skenovaných souborů potvrzené razítkem obce prosím nepoužívejte. 

Přihláška bude aktivní do termínu uvedeného v plánu odborné přípravy JSDHO pro rok 2023, který je přílohou tohoto dopisu.

Dále připomínám, že u osob, které získaly odbornou způsobilost velitele v roce 2018 a splnily podmínky účasti na OP (minimálně 3 x za 5 let – včetně letošní účasti), bude provedeno prokazatelné ověření znalostí písemným testem. Obdobně u strojníků tak bude letos učiněno po pěti letech od nabytí odborné způsobilosti v roce 2018. Neúčast velitelů v letech 2020 a 2021 bude automaticky omluvena/uznána jako účast. V případě úspěšného složení ověření odborné způsobilosti bude dotyčným prodlouženo osvědčení o odborné způsobilosti.

    Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.

ředitel územního odboru

     

 

 

 

Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram na rok 2023

Kategorie JPO

Kurz

Termín konání

Termín přihlášení

do

Poznámka

První pololetí

II, III, V

NDT 16

(Pá-So) 10-11.3

3.3. 

Kapacita kurzu 20 osob

II, III, V

V8

(So) 25.3.

17.3. 

Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

V8

(Pá) 14.4.

7.4. 

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S16

(Pá-So) 19. - 20.5.

12.5. 

Kapacita kurzu 35 osob

V

S8

(So) 20.5.

12.5. 

Kapacita kurzu 35 osob

V

OOB

(So) 20.5.

12.5. 

Kapacita kurzu 15 osob

II, III, V

ZDR

(Pá) 9.6.

2.6. 

Kapacita kurzu 50 osob

II, III, V

VDN-T+P

(Pá-So) 9. - 10.6.

2.6. 

Kapacita kurzu 50 osob

Druhé pololetí

II, III, V

V8

(So) 22.9.

15.9. 

Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

V8

(Pá) 7.10.

29.9. 

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S16

(Pá-So) 20. - 21.10.

13.10. 

Kapacita kurzu 35 osob

V

S8

(So) 21.10.

13.10. 

Kapacita kurzu 35 osob

II, III, V

NDT 16

(Pá-So) 10. - 11.11.

3.11. 

Kapacita kurzu 20 osob

 

Prezenční kurzy začínají vždy v 8:00 hod. Místo konání je v zasedací místnost stanice HZS Příbram, ul. Školní 70, Příbram. Případné změny termínu, místa nebo času budou oznámeny přihlášeným jednotkám neprodleně. Minimum přihlášených pro konání kurzu je 10 osob. 

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na adrese https://pribram.hskpb.cz/op/

Kurzu se smí účastnit jen osoby, kterým bylo zasláno automatické oznámení o zařazení do kurzu, nebo nebyly vyřazeny organizátorem.

V8 – prezenční odborná příprava je určena pro velitele JSDHO, kteří se potřebují prodloužení odborné způsobilosti velitele (VJ, VD) (rok získání osvědčení 2017) nebo povinnou účast na OP v daných pěti letech.

S8 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO bez cisterny nebo automobilové stříkačky (rok získání osvědčení 2017)

S16 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou (rok získání osvědčení 2017)

NDT 16 - základní kurz pro nositele dýchací techniky určené pro JSDHO

VDN-T: OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel  - teoretická část (taktika zásahu, konstrukce vozidel, první pomoc, speciální technika)

VDN-P: OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel - praktická část

Zpracoval: mjr. Bc. Pavel Maňas, tel.: 950 831 160, e-mail: jsdh.pb@sck.izscr.cz

 

Řidičské oprávnění skupiny " B" a jízda s přívěsem.

Odkazy pro vzdělávání členů jednotek:

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany.aspx

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

http://metodika.cahd.cz/