Plán odborné přípravy členů JSDHO okresu Příbram pro rok 2021


Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram na rok 2021

 

KTUALIZACE 6. 10. 2021

Plán odborné přípravy JSDHO okresu Příbram na rok 2021

 

Kategorie JPO

Kurz

Termín konání

Termín přihlášení

do

Poznámka

Druhé pololetí

II, III, V

V8

(Pá) 8.10.

7.10.

  Kapacita kurzu 120 osob

II, III a V

S16 – 1.část

(So) 16.10.

8.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S16 – 2.část

(So) 23.10.*

20.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III a V

S8

(So) 23.10.*

20.10.

Kapacita kurzu 70 osob

II, III, V

NDT 16

(Pá-So) 12. - 13.11.

5.11.

Kapacita kurzu 20 osob

*Proběhne formou odborné přípravy- dálková doprava vody pomocí PPS 12- Chotilsko.

Prezenční kurzy začínají vždy v 8:00 hod. Místo konání je v zasedací místnost stanice HZS Příbram, ul. Školní 70, Příbram. Případné změny termínu, místa nebo času případně formu kurzu z důvodu aktuální situace spojené s COVID-19 budou oznámeny přihlášeným jednotkám neprodleně. Minimum přihlášených pro konání kurzu je 10 osob.

E- learning kurzy – slouží zejména pro prodloužení odborné způsobilosti vybraných funkcí členů JSDHO na základě vygenerovaných přihlášek. Přihlášky do e-lerningové formy musí být povinně doplněny e-maily osob (jedna osoba – jeden uživatel, nelze používat sdílené maily (adresy) – např. obecní, sborové) z důvodu zaslání přihlašovacích údajů do e-learningového kurzu a dalších informací k provedení kurzu. Každý takový kurz je zakončen testem, na jehož základě bude vystaveno nové osvědčení na ÚO Příbram.  

 

V8 OZ prodloužení: e - learning odborná příprava určena jen k prodloužení odborné způsobilosti velitele (VJ, VD) v JSDHO (rok získání osvědčení 2016)

V8 – prezenční odborná příprava je určena přednostně pro velitele JSDHO, kteří se potřebují účast v daném roce (všichni vyjma roku získání osvědčení 2016)

S8 a S16 OZ prodloužení: e - learning odborná příprava určena k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO (bez i s CAS) (rok získání osvědčení 2016)

S8 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO bez cisterny nebo automobilové stříkačky (rok získání osvědčení 2016)

S16 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou (rok získání osvědčení 2016)

NDT 16 - základní kurz pro nositele dýchací techniky určené pro JSDHO

VDN-T:  OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel  - teoretická část (taktika zásahu, konstrukce vozidel, první pomoc, speciální technika)

VDN-P:  OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel - praktická část

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na:

https://www.izs-sck.cz/2021/pb/

Zpracoval: mjr. Bc. Pavel Maňas, tel.: 950 831 160, e-mail: pavel.manas@sck.izscr.cz


Jednotky PO odkaz na stránky HZS

Odkazy pro vzdělávání členů jednotek:

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany.aspx

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

http://metodika.cahd.cz/