Jednotky PO odkaz na stránky HZS

 

     Oznamuji Vám, že dne 25. 2. 2022 byl vydán ve sbírce organizačních opatření ředitele územního odboru Příbram HZS Středočeského kraje plán odborné přípravy (dále jen „OP“) jednotek SDH obcí okresu Příbram pro letošní rok.

     Z plánu vyplývá, že organizujeme kurzy velitelů a strojníků k prodloužení odborné způsobilosti a dále specializační kurzy pro nositele dýchací techniky a předurčené jednotky pro dopravní nehody nasazované k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Z důvodu aktuální situace v souvislosti s prokázaným šířením nákazy SARS CoV-2 na území ČR jsme zejména v I. pololetí přestoupili k distanční (e-learning) formě ověření prodloužení odborné způsobilosti. Některé kurzy a pozdější termíny jsou již prezenční, nicméně vše bude záležet na aktuálních obecně platných protiepidemických opatřeních a opatřeních přijatých v rámci HZS ČR z hlediska zamezení možnosti šíření uvedené nákazy.

     Zdůrazňuji, že nezbytným předpokladem pro přijetí Vašich členů JSDHO do jednotlivých kurzů v konkrétních termínech je výhradně přihlášení žadatelů pomocí webové aplikace na https://pribram.hskpb.cz/op/, Vámi nebo Vámi pověřenou osobou. Dříve používané přihlášky formou skenovaných souborů potvrzené razítkem obce prosím nepoužívejte. 

Přihláška bude aktivní do termínu uvedeného v plánu odborné přípravy JSDHO pro rok 2021, který je přílohou tohoto dopisu.

Dále připomínám, že osoby, které získaly odbornou způsobilost velitele v roce 2017 a splnily podmínky účastí na OP (minimálně 3 x za 5 let – včetně letošní účasti), budou podrobeny ověření znalostí písemným testem. Obdobně u strojníků tak bude letos učiněno po pěti letech od nabytí odborné způsobilosti v roce 2017. V případě úspěšného složení ověření odborné způsobilosti bude dotyčným prodlouženo osvědčení o odborné způsobilosti.

 

 

Prezenční kurzy začínají vždy v 8:00 hod. Místo konání je v zasedací místnost stanice HZS Příbram, ul. Školní 70, Příbram. Případné změny termínu, místa nebo času budou oznámeny přihlášeným jednotkám neprodleně. Minimum přihlášených pro konání kurzu je 10 osob. 

Přihlašování do kurzů provede zřizovatel JSDHO, nebo jím pověřená osoba na adrese https://pribram.hskpb.cz/op/

Kurzu se smí účastnit jen osoby, kterým bylo zasláno automatické oznámení o zařazení do kurzu, nebo nebyly vyřazeny organizátorem.

V8 – prezenční odborná příprava je určena pro velitele JSDHO, kteří se potřebují prodloužení odborné způsobilosti velitele (VJ, VD) (rok získání osvědčení 2017) nebo povinnou účast na OP v daných pěti letech.

S8 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO bez cisterny nebo automobilové stříkačky (rok získání osvědčení 2017)

S16 – prezenční odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojníka v JSDHO disponující automobilovou cisternou nebo automobilovou stříkačkou (rok získání osvědčení 2017)

NDT 16 - základní kurz pro nositele dýchací techniky určené pro JSDHO

VDN-T: OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel  - teoretická část (taktika zásahu, konstrukce vozidel, první pomoc, speciální technika)

VDN-P: OP pro JSDHO předurčené k vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel - praktická část

Zpracoval: mjr. Bc. Pavel Maňas, tel.: 950 831 160, e-mail: jsdh.pb@sck.izscr.cz

 

Řidičské oprávnění skupiny " B" a jízda s přívěsem.

Odkazy pro vzdělávání členů jednotek:

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany.aspx

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

http://metodika.cahd.cz/