POODM 2024 okresní výsledky

Publikováno: 24.04.2024

POODM 2024 

Okresní odborná rada prevence děkuje všem soutěžícím, pedagogům, výchovným a vedoucím pracovníkům s dětmi a mládeží, za jejich účast v letošním 50. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024.

Zároveň gratulujeme vítězům v jednotlivých kategorií. První tři práce z každé kategorie zároveň postoupily do krajského kola.

Výsledky okresního kola naleznete na našich webových stránkách pod odkazem na radu prevence: zde

 

Slavnostní vyhlášení proběhne 30.5.2024 od 13:00 hod v KD Příbram.

Jednotlivým vítězům budou zaslány pozvánky se jménem, které si nezapomeňte vzít s sebou, a řiďte se, prosím, dalšími pokyny na pozvánce.

Ing. Roman Zahradnický

vedoucí OORP